VI Детский творческий конкурс-фестиваль

logo_darovaniya_2018

Минина Татьяна Ивановна

Радейтана и не радейтана суседко

ДомовенокСказка про коми-пермяцкого домовенка, который очень хочет помочь своей хозяйке научиться трудиться. Домовенок высмеивает такие черты, как лень и нежелание трудиться, работать над собой, ведь так ты становишься лучше и можешь принести пользу своей малой Родине, Пермскому краю.

Радейтана и не радейтана суседко.

Суседкоыс йылісь кȍть кин тȍдȍ. И быд мортыс лыддьȍ, что суседко мортыслȍ пыр отсасьȍ.

А бура тȍдіссез шуȍны: вайȍ, да не быдыслȍ. Кȍдȍ пȍ радейтȍ, дак сылȍ ваяс, а кȍдȍ оз, дак нем он кер.

Эта сказкаыс сэтшȍм суседко йылісь, кȍда кинȍскȍ радейтȍ, а кинȍскȍ оз.

Оласȍ-вȍласȍ мужик да инька. Чужас нылȍн ныв. Оласȍ нія, оласȍ, вдруг инька пондȍтчас шогавны и сэсся кулас. И ковсяс нылыслȍ быдȍс уджсȍ гортас керны: печкыны, джодж чышкыны, миськасьны, сейны пуны, печкыны. Сымда уджыс-узьны нывка аж оз ешты.

Мужикытлȍ жаль лоас нылсȍ, и гȍтрасяс.

Вот вайȍтас мужик пȍрись инькаȍс нывкакȍт да висьталас аслас нывлȍ:

- Но, ȍні тэ менам шоччисьны только пондан.

И кутчисȍ нія овны да уджавны нёльȍн: мужик вȍрын да ыб вылын, виль инька нывкаэскȍт-керкуын да карта пытшкын. И сэк инька казялас, что уджалȍ только мужикыслȍн нывка, а сылȍн оз уджав.

И пондіс  инька роднȍй нывсȍ бытшȍмика велȍтны, медбы сія чожажыка велаліс уджавны.

Ȍтік лунȍ, кȍр эз вȍв керкуас мужиклȍн нылыс, инька аслас нывлȍ висьталіс:

- Маш, ведраас тай ваыс быдȍсокас только кольччȍма, а колȍ джоджжез миськавны. Ветлы-кȍ, нылȍй, ваысла, а то меным не кȍр. А ме сы коста мȍдік удж кера.

Нылыс шуȍ:

Ме эг на эшȍ сынась.

Мамыс сылȍ горȍтчис:

-Кышȍтан мыйкȍ юр вылат-и не кин оз казяв, что тэ эн сынась.

-Ме эг на эшȍ чужȍмȍс миссьȍт.

-Сэтчин миссян.

-Менам юрȍ висьȍ.

-Пондан ваысла мунны и дунгдас.

Эз вермы дышкучик бȍбȍтны мамсȍ, ковсис сылȍ мунны ваысла. А ваыс ылынкодь, и туёкыс ю дорас неволькыт, а ва кайȍтлісьыс и тыра ваȍн ведраэзнас мунны оз куж. Вот ваяс васȍ джын ведраэзас: мунтȍняс пондасȍ ведраэз ȍвтчыны, и киссяс ваыс ваыс туйыс вылȍ.

Думайтȍ инька: эстȍн мыйкȍ невежȍртана.

Тшȍктас инька нылыслȍ пода вайȍтны. Мунас мȍсла нывка. А мȍсыс оз кывзісь, тэчкас да бȍжнас ȍлтȍ, и нывкаыт кȍс ведранас мамыс дынȍ пырȍ.

Вежȍртас мамыс, что эстȍн мыйкȍ не сідз.

Тшȍктас инька нылыслȍ джодж посȍдзлісь чышкыны-ёгыс сылȍн быд пельȍсын куйлȍ.

Инька вежȍртас: ȍтȍрас нылыслȍ уджавнытȍ оз лȍсяв. И пондас сія видзȍтны, мый беднȍйка гор одзын керны пондас.

Саймȍтȍ инька нывсȍ асъяпонȍн да тшȍктȍ:

-Лонт, нылȍй, горсȍ, менам талун мыйкȍ юр висьȍ.

Нывка лонтас, а вьюшкаэсȍ вунȍтас босьтны. И быдȍс тшыныс керкуас петас – ловзисьны немȍн.

- Ой, горе тэ менам!-чирзȍ инька. -Кытшȍм сэтшȍм неуч менам юр вылȍ усис?

Инька гор одзас ачыс сувтіс, а нылыслȍ печкан сетіс и шуис:

-Пукав да печкы!

Печкȍ бы нывкаыс, а куделыс оз кыссьы, шȍртыс оз гардсьы, чȍрсыс оз бергав. Сідз и этадз пондыліс-нем эз пет, да ȍдззис нывка горзыны.

-Горе тэ менам!-ыш ловзисис старуха  да тшȍктіс нылыслȍ вочлісьны:

-Вур мужикыслȍ кепись.

Инькалȍн ныв пондас кепись вочны, да емнас чуньсȍ бытшкас и бȍра горзыны пондȍтчас.

-Ой, горе менам!-ружтȍ инька да думайтȍ, мыля нылыслȍн уджыс оз лȍсяв. Думайтас, думайтас да рытнас шуас аслыс: «Не олан нывкалȍ эта керкуын: татісь суседкоыс сійȍ оз радейт. Ковсяс жȍник сайȍ иньдȍтны. Может, сэтчин суседкоыслȍ гленитчас»

Ойнас, кȍр быдȍнныс ȍнмȍссисȍ, инька сувтас пидзȍс вылас джоджыв пыранінȍ да шушкотчȍ:

-Дона суседкоиньȍй! Тэ он радейт нылȍс и быд уджсȍ сылісь дзуган. Ме ȍддьȍн кора тэнȍ: кер сідз, медбы корасисȍ  и нуȍтісȍ нылȍс  мȍдік керкуȍ овны. Отсав сылȍ адззыны жȍникȍс!

Суседко пукалȍ джоджылас да шыннялȍ: «Ме тэныт, инька, бура отсала! Уж сідз отсала и тэныт, и нылытлȍ!»

Кин тȍдȍ, ветліс я суседко жȍниккесȍ кошшыны, но ашынас жȍ мужик-инька керкуȍ пырис том да басȍк морт. Эта кадȍ мужиклȍн нылыс печкис, а инькалȍн нылыс, кыдз и пыр, пукаліс ȍшын одзын да ракаэз ȍтȍрсис лыддис.

Пырис том мортыс керкуас да корис юны.

Казяліс инька, что не юȍм могись зонкаыс пырис, и ёна гажмис, радȍн гȍсьсȍ панталȍ:

- Пыр жȍ, пыр миянȍ! Шоччись да миянлісь нянь-сов пешлы!

И тшȍктȍ инька нывсȍ:

-Юктав-ко, нылȍ, мортсȍ ырȍшȍн.

Инькалȍн нылыс чеччȍвтас ȍшын одзис да кокнас половикȍ кышасяс и джодж шȍрас усяс.

Зонка отсалас сылȍ чеччыны, и нывка сёёвȍй кружкаȍн петкȍтас сылȍ ырȍш. А кружкаыс кут да нильды  кисис! И сідз усяс джоджас-пазмас кружкаыс.

Инька торресȍ ȍктȍ, ачыс невна оз горзы, а нылыс джодж шȍрас сулалȍ. Мужиклȍн нылыс чапкас печкансȍ, ваяс мортлȍ юны да рамыника горȍтчас:

-Юыш, да ло здоров!

Ректас зонкаыт кружкасȍ, спасибо висьталас-и мунас ыбȍс сайȍ. А ашынас локтас свахакȍт да корасяс мужикыслȍн ныв вылȍ.

И олȍ ȍні мужиклȍн роднȍй нылыс жȍниккȍт да челядькȍт мȍдік керкуын, и сэтчин сылȍн сідз жȍ кисис быдȍс петȍ, быдȍс уджыс лȍсялȍ. Сэтчинісь суседкоыс сійȍ медодзза лунсянь пондȍма радейтны  ды быднёж отсавны.

Инькалȍн нылыс эшȍ дыр мамыскȍт олас, да бытшȍмика Уджавны оз и велав.

Эттшȍмыс не толькȍ сказкаэзын овлȍ, но и оланын пантасьлȍ!