Васькина Светлана Павловна

М

Сказка о том, что в деревнях последнее время люди перестали держать домашнюю скотину, только самые трудолюбивые и настойчивые.

Мöссэзлöн олан.

  Менам юрын пыр пукалö эттшöм дума: мийö – морттэз велöтчамö, уждаламö, орсам, баитам, веселитчам и эшö  уна мый керамö. А мый жö сы коста керöны гортíсь  пода, кöда олö карта вылын? Талун ме тíянлö висьтася миян моссэзлíсь олан.  Быд  асыв нылö колö öддьöн одз чеччыны, а ня и радöсь. Чожжык гуляйтны мунасö.

- Ку-Ка-Ре-Ку - Петя пыр саймöтö нíйö – Чеччö ни, нем дыр узьны, кадыс школаö ни мунны, ко-ко-ко – баитö сíя.

- Саймин ни, дыр жö тэ узян, ме тэнö важын ни видзчися,  медбы йöзсö саймöтíн, высьтыны эд менö колö да чожжык удж вылö котöртны -  баитö Манька.

- А мый тэ сэтчин керан?  – юасьö петук.

- Нылокö менам Нывкаыс луннас школаö ветвывлö Черöмнöяс, а ме уджала, начальникным миян Федот Порозовыс öддьöн лöг, и быд лунö  щоччисьтöг тшöктö турун йирны,- отвечайтö мöс.

- Ааа, онí вежортí. Ку-ка-ре-куууу.

  Недыр мыйись петíс хозяйка конюшняö, медбы дозирайтчыны. Сэтчö  и саймисö Нывка да Чернушка. Сыбöрын, кöр мама-ныла петíсö öтöрö, Чернушка кольччис гортö, сíдз кыдз садикас сылö эшö одз ветлыны. Сíйöн сíя миян гуляйтö учöтик йöрокын. Öддьöн дыр бобгис куканёк:

- Кöр ни  садикö туяс ветлыны, ме мыдзи ни гортын пукавны, - горзö Чернушка.

  Сы коста мöссэзлöн табун öксис и мунíсö кин уджавны, а кин велöтчыны. Манька удж йылíсь ме тíянлö висьтаси ни, а кыдз Нывка велöтчö - эшö эг. Миян нывным велöтчö дасöт классын ни. Нíя велöтöны куим предмет: математика, мöслöн кыв да природоведеннё. Велöтчö сíя миян бура, а кöр кончитас школасö, мöдö мунны мамыс туй вылöт и лоны Сёйтурунöн. Сíя мöссэзлöн - профессия.

   Кöр Нывкалöн кончайтчисö уроккез, сíя мунíс мамысдын. Мыйлö? Тíйö юасятö, а сы понда, медбы öтлаын мунны Зöтяö шоччисьны. Быд рыт, велöтчöм   да уджалöм бöрын, мöссэз öксьöны и мунöны  гажöтчыны. И локтöны гортö öддьöн сёрöн, да и то не асьныс. Нíйö пыр мунö вайöтны öтíк зонка вöвнас.

  - Но мый  опять тай тí эстöн гарцуйтатö, мымда ме тíян бöрсянь понда вöтлíсьны? Перытжыка лöсьöтчö да мунам гортö! Кöбылаэз! – лöгöн шуис вöв Лайма.

Мöссэз öксисö быдöнныс и юр лэдзöмöн  локтöны гортö, бытьтö мыйöнкö виноватöсь. Мамö лысьтас мöссö, да и водасö нíя узьны.

  И сíдз быд лун. Вот сэтшöм олан миян мöссэзлöн. Только тöвнас нíя пукалöны гортын –  картаын.