VI Детский творческий конкурс-фестиваль

logo_darovaniya_2018

Рудов Кирилл Владимирович

Менам гожся синнэз

эссе

МБОУ «Чазёвская ООШ»

Велöтчись: Рудов Кирилл

Велöтісь: Мартынова В.Е.

Менам гожся синнэз

Гожумöн любита ветлöтны меным тöдса ас деревня гöгöр местаэзöт: видззез да ыббез вылöт, логгез да юэз гöгöр, рассэзöт. Гленитчö аймамкöт мунны пыдöжык вöрö,  пырны нюрö, дзибьяинісь öктыны тшак- ягöд. Эта коста менам синнэзö - фотоаппарат. Нĭя мыччалöны меным мичсö асланым деревня дынісь. Мый, мый, а ассиным гортнымöс колö тöдны.

Öтпыр ме сьöрам босьті фотоаппарат, медбы снимайтны гожся гажа , мича лун коста родной местаэзöс. Медодз  снимайті ыб, кытöн ме ыжда жö пожумоккез, а ны увтын рыжиклöн семья. Чулаласö годдэз, и эта ыб вылö быдмасö пожуммез, кöднаись керасö керкуэз. Видз вылісь ме снимайті горадзуллез, кöдна кыдз шондіоккез. Межа дорын  меным гленитчисö  катшасиннэз. Логись ме фотографируйті негора больган ключ, кöда петіс галяоккез коласöт, вешталіс песок. Жаль, что оз туй фотка вылын мыччавны ваыслісь кöрсö. Кыдзыс юлісь ме снимайті берегдор. Баддез öшöтчöмась юас да видзöтöны ассьнысö, эд сöстöм юыс ны  понда зеркало.  Тöлок веськöтлö нылісь листоккезнысö, медбы эшö басöкжыкöсь вöлісö. Кушин вылісь снимайті гöрдъягöд, кöда дзебсисьöма туруннэз коласö, орсö мекöт  куруöн.   Вöрын  керас вылісь снимайті чöд , кöдö öкті ведра тыр. Нюрись сентябрь месяцöн менам вöлі медбöрья фотография, кытöн кочка вылын сяр только туримоль.

 Меддона меным фотка – эта рас, кытчö ме ветлöта быд  лун. Расын ме шоччися тöв и гожум. Тöда сэтчинісь быд пуоксö, дзоридзсö, мысоксö. Эмöсь сэтчин кайезлöн поззэз, кöдзывкар кучаэз. Лэбалöны малямошшез, бабыввез. Сьöлöм бердам видза тöвбыт раслісь ыркытсö, туруннэзлісь чöскыт дурмöтансö, тшак-ягöдлісь кöрсö.  Лыддя асьöс шуда мортöн, сідз кыдз вöр –ва сетö меным вын. И кыным буржыка понда тöдны сійö, сыным донажык лоас сія меным, сыным гажажык лоас олан